Persoonsgegevens die wij verwerken
Marieke Plant verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@mariekeplant.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Marieke Plant verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling 
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– We volgen jouw surfgedrag – geanonimiseerd – over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. Hiermee worden tracking cookies bedoeld indien deze zijn geaccepteerd door de gebruiker. 
– Marieke Plant verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
– Het versturen van informatie nadat je gegevens aan ons hebt verstrekt voor bijvoorbeeld een webinar of contactformulier.

Geautomatiseerde besluitvorming
Marieke Plant neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marieke Plant) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Marieke Plant bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bestelgegevens (naam, adres, email)
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht

Naam & e-mailadres t.b.v. inschrijving nieuwsbrief
Bewaartermijn: zolang je aangemeld blijft voor de nieuwsbrief. Onderaan iedere email vind je een link om je af te melden, waarna je per direct geen email meer van ons ontvangt. Op verzoek kunnen we je emailadres volledig verwijderen uit onze database.
Reden: Voor zakelijke communicatie en verzenden van de nieuwsbrief.

Naam & e-mailadres t.b.v. inschrijving online workshop
Bewaartermijn: 1 jaar
Reden: om de online workshop kunnen sturen en je een passend vervolgaanbod kunnen doen.

Naam, emailadres, telefoonnummer, skypenaam t.b.v. inplannen afspraak of sessie

Bewaartermijn: wettelijke bewaartermijn van 7 jaar
Reden: contactgegevens die nodig zijn om een kennismakingsgesprek of 1afspraak te voeren facce to face, via telefoon of Skype en daarover informatie (emails ter bevestiging & herinnering) te sturen.
Gegevens worden daarnaast bewaard zodat ik kan zien wie een sessie of traject heeft gevolgd en daarop eventuele toekomstige communicatie kan aanpassen (bijvoorbeeld email begeleiding bij online cursussen). Op verzoek kan ik je informatie per direct verwijderen.

Gegevens over website bezoek, inclusief internetbrowser en apparaat type.

Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics.
Bewaartermijn: 38 maanden
Reden: Voor website-statistieken, om het huidige jaar te vergelijken met de vorige jaren

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl&utm_id=ad&authuser=0

Statistische gegevens om de effectiviteit van advertenties te meten.
Deze gegevens worden via een Facebook Pixel verwerkt door Facebook. En via een Google Ads pixel door Google.
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Effectiviteit van advertenties meten (het percentage mensen dat via een advertentie op de website terecht komt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief en een bestelling plaatst) en vergelijken met eerdere resultaten.

Fotografie, foto’s van personen

Indien je een fotoshoot bij mij boekt bewaar ik de foto’s op een harde schijf, op Google drive (beveiligd met two-factor authenticatie) of mijn laptop (beschermd met wachtwoord). 

Bewaartermijn: oneindig voor eigen collectie of tot verzoek om verwijderen.
Plaatsing op de website, social media kanalen of in marketing uitingen gebeurt altijd in overleg met de opdrachtgever.

Delen van persoonsgegevens met derden
Marieke Plant deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marieke Plant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Marieke Plant jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Daarnaast gebruiken we onderstaande systemen waarin we jouw gegevens verwerken

G-mail: e-mailprogramma
Facebook Ads: advertentie systeem van Facebook (geanonimiseerd tenzij je zelf gegevens verstrekt)
Google Ads: advertentie systeem van Google (geanonimiseerd tenzij je zelf gegevens verstrekt)
Google Analytics: Meetsysteem van Google voor resultaten van website (genonimiseerd)
Moneybird en/of Tellow: Boekhoudprogramma
Google Drive: Cloud opslag (beveiligd met two-factor authenticatie)
WebinarGeek: webinar programma

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Marieke Plant gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Marieke Plant gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics
Cookie: Google Analytics
Naam: _utm
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar  
Deze gegevens zijn geanonimiseerd.

Facebook pixel
Cookie: Facebook
We gebruiken een Facebook pixel om de effectiviteit van advertenties te kunnen meten. 
Bewaartermijn: 3 jaar

Google Ads
Cookie: Google Ads
Naam: ?&sea_
Functie: prestatie van Google Advertenties meten
Bewaartermijn: 3 jaar

Op onderstaande pagina lees je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

Op deze pagina staat uitgelegd hoe je op ieder moment je instellingen voor Facebook advertenties kunt inzien en aanpassen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marieke Plant en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@mariekeplant.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Marieke Plant wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Marieke Plant neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hello@mariekeplant.nl

Marieke Plant, gevestigd aan Saffierstraat 10
6713TC EDE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://mariekeplant.nl
Saffierstraat 10
6713TC EDE
+31642840842